Menu

Amfiteatr

27 czerwca 2019 - Miejsca
Amfiteatr

Zakończymy nasz festiwal koncertem nad brzegami Necka. Miejski amfiteatr, niedawno oddany do użytku pomieści ponad 1000 osób. Dookoła są parkingi, dojazd ul Nadrzeczną.